L'Ajuntament s'adhereix al nou pacte d'alcaldes pel clima i l’energia 2030

Dilluns, 20 de juliol de 2020 a les 13:00

Aquest nou Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia 2030 és una continuació del Pacte d’alcaldes 2020 al qual l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ja estava adherit des del 24 d’abril de 2013.

Contemplava una reducció de les emissions com a mínim en un 20% a finals del 2020. El nou pla proposa una reducció del 40% a finals del 2030. La Comissió Europea ha posat en  marxa  el  que  ha  denominat
“Pacte dels Alcaldes pel clima i l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.

El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi  adhereixin  d’aconseguir  els objectius comunitaris de reducció 20 % de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. Així mateix es planteja millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic mitjançant la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posta en
marxa de mesures d’adaptació al canvi climàtic.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que els municipis han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta subscriu els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent per a 2030. Vol esdevenir més resilient als impactes del canvi climàtic mitjançant la creació de plans d’acció.
També es compromet a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, ens gestor de la iniciativa, i inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de   Barcelona.

Per altra banda l’Ajuntament elaborarà un informe bianual per avaluar el control i verificació dels objectius; organitzarà el Dia de l’Energia; informarà de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i participarà en la Conferència d’alcaldes i d’alcaldesses per l’Energia sostenible i el Clima a Europa.

Darrera actualització: 23.07.2020 | 13:40