Mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a la contenció de la pandèmia de COVID-19

Dijous, 20 d'agost de 2020 a les 11:10

Us adjuntem la resolució SLT/2073/2020 de 17 d'agost, publicada pel Departament de Salut, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per l' aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19. Us adjuntem també la resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, per la qual es modifica la resolució anterior.

Recomanacions de caràcter general:

 • Es recomana la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable.
 • Es recomana que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.

En els establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, s'han d'adoptar les mesures següents:

 • S'ha de garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el servei de barra.
 • S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
 • S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

Consum de tabac i assimilats:

 • No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

*Aquesta Resolució va entrar en vigor el dimarts 18 d’agost de 2020 i és aplicable al conjunt de ciutadans i ciutadanes que es troben en territori de Catalunya, així com als sectors d'activitat econòmics i socials a què es refereix, i es mantindrà en vigor mentre no es revoqui o modifiqui el referit Acord o fins que no s'aprovi una nova resolució que modifiqui, moduli o ampliï les mesures que conté aquesta disposició.

Amb base a la mateixa es modifica la Resolució tramesa el dimarts, incorporant-se el següent redactat que modifica i amplia l’apartat 4 i en preveu un nou apartat 4 bis:

Restriccions en activitats d'hoteleria, restauració i activitats recreatives

En els establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, s'han d'adoptar les mesures següents:

 • S'ha de garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el servei de barra.
 • S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
 • S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

*Aquestes mesures també s'apliquen als establiments que desenvolupin l'activitat de restaurant musical. Pel que fa als establiments que desenvolupin les activitats de sala de concert, de cafè teatre i de cafè concert, s'estableix un horari de tancament del servei de bar a les 01:00 hores.

4 bis. Activitats d'oci

 • Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.*
 • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat precedent.*

Aquesta Resolució té vigència des d’avui dijous, 20 d’agost, i es mantindrà en vigor mentre no es revoqui o modifiqui el referit Acord del Consell Interterritorial del Sistema de Salut o fins que no s'aprovi una nova resolució que modifiqui, moduli o ampliï les mesures que conté aquesta disposició.

Darrera actualització: 21.08.2020 | 09:26