Modificacions de termini del calendari fiscal del 2020

Dimecres, 15 d'abril de 2020 a les 18:10

L'Ajuntament ha flexibilitzat el nou calendari fiscal 2020 de Sant Julià de Vilatorta a conseqüència de la fase d'emergència sanitària. Recordeu que les instal·lacions de l’Organisme de Gestió Tributària (oficines centrals i territorials i punts d'informació), romandran tancades mentre duri aquesta situació excepcional.

IMPOST/TAXA

CALENDARI ABANS ESTAT D’ALARMA

NOU CALENDARI

NO DOMICILIATS

 

NOU CALENDARI

DOMICILIATS

(data del càrrec)

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

2/3/2020 a 4/5/2020

 

2/3/2020 a 2/6/2020

 

2/6/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

URBANS

 

4/5/2020 a 6/7/2020

 

4/5/2020 a 1/9/2020

1ªfracció: 1/9/2020

2ªfracció:1/12/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

RÚSTICS

 

4/9/2020 a 5/11/2020

 

Es mantenen les mateixes dates

 

1/11/2020

TAXA GESTIÓ RESIDUS

3/4/2020 a 5/6/2020

3/4/2020 a 1/9/2020

1/9/2020

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

18/9/2020 a 18/11/2020

 

Es mantenen les mateixes dates

 

1/11/2020

TAXA CEMENTIRI

4/9/2020 a 5/11/2020

Es mantenen les mateixes dates

1/11/2020

TAXA ENTRADA VEHICLES/GUALS

4/9/2020 a 5/11/2020

Es mantenen les mateixes dates

1/11/2020

Darrera actualització: 16.04.2020 | 15:19