No participeu de les festes "rave" ni a les botellades

Dijous, 6 d'agost de 2020 a les 10:00

La Generalitat ha prohibit expressament el consum d'alcohol a la via pública per evitar el contagi del covid-19. L'Ajuntament sap que s'han organitzat festes "rave" al municipi que podrien propagar el contagi del virus, i ja s'ha posat en contacte amb pressumptes organitzadors perquè no fomentin aquestes greus conductes. Tota la població ha d'evitar organitzar o participar en festes improvisades d'aquest tipus, sabent la situació de pandèmia en què vivim.

El dimecres 29 de juliol de 2020 s’ha publicat la Resolució SLT/1905/2020, de 28 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.

De conformitat amb aquesta resolució, en defecte de l’ordenança municipal que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic, exceptuant el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència. El termini de durada de les mesures s’estableix en 15 dies.

Les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes corresponen als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial  i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

L’incompliment d’aquesta mesura és objecte de règim sancionador, tipificant com a infracció greu i sancionable amb multes de 3.001 a 15.000 euros, d’acord amb la Llei 20/1985 i la legislació sectorial aplicable.

Podeu consultar la resolució en l'enllaç adjunt.

Darrera actualització: 06.08.2020 | 15:04