Pla d’adaptació de l’activitat social de Nadal i canvi d’any a la covid-19

Dijous, 10 de desembre de 2020 a les 01:25

Aquest Nadal serà diferent i les famílies ens hi haurem d'adaptar. A partir del 21 de desembre entren en vigor mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal. Perquè entre tots i totes podem celebrar un Nadal de la forma més segura possible tot i la situació provocada per la pandèmia de covid-19.

Pautes per les trobades i reunions

Bombolles de convivència i nombre màxim de persones

Es recomana que les trobades comportin el nombre més reduït de persones possible. Tot i això, les trobades i reunions es limitaran al nombre màxim de 10 persones.

A banda del nombre màxim de persones, es recomana que a les reunions socials no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). A més, es recomana que, per a totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim de dues altres bombolles de convivència, sempre les mateixes. Per tant, en les reunions socials no haurien de coincidir simultàniament més de dues bombolles de convivència i cada bombolla de convivència no s’hauria d’ajuntar, al llarg de tot el període nadalenc, amb més de dues altres bombolles de convivència. Així doncs, cada bombolla de convivència haurà de definir la seva “bombolla de Nadal” amb les que celebrarà el període nadalenc.

Es recomana que la bombolla de Nadal estigui formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans, amics que visquin a prop del domicili. Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte.

Pautes de seguretat

 • S’ha de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte.
   
 • Es recomana que les reunions i trobades es realitzin a l’aire lliure sempre que sigui possible i que en el cas de trobades en espais tancats es garanteixi una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant i després de la trobada (mantenir obertes les finestres o amb captació d’aire exterior amb sistemes de climatització).
   
 • Està prohibit el consum d’aliments o begudes en les trobades a l’espai públic.
   
 • No es permet fumar a menys de 2 metres de persones que no formin part de la bombolla de convivència.
   
 • En les trobades cal fer ús constant de la mascareta mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans.
   
 • No aixecar-se tots de cop per ajudar a la cuina o altres tasques. Fer torns.
   
 • No cridar per parlar, per exemple amb persones que estiguin lluny a la taula, ja que això afavoreix el contagi.
   
 • A taula cal garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, evitant el contacte físic estret. Cal evitar que hi hagi molta gent en espais petits tancats (com ara cuines). I s’ha d'evitar compartir estris, com gots, coberts o tovallons.
   
 • Cal extremar la higiene en l’ús dels lavabos i accedir-hi individualment, tret que una persona necessiti assistència. També cal afavorir la seva ventilació.
   
 • És convenient limitar la durada de les reunions.
   
 • Les persones amb símptomes, diagnosticades o contactes de positius de COVID-19 no poden assistir a trobades o reunions i han de quedar-se al seu domicili complint amb les mesures d’aïllament.

Preparació de les trobades

Es recomana que hi hagi una preparació de les trobades extremant les mesures preventives els 7 dies anteriors a la trobada.

Això implica que tots els integrants de la bombolla de Nadal, minimitzin les interaccions fora de la respectiva bombolla de convivència.

És especialment important en cas de preveure trobades amb persones de grups de risc o especialment vulnerables, com són persones grans, amb malalties cròniques o altres.

Darrera actualització: 10.12.2020 | 15:30