Pollancreda Passeig del Torrent

Dimecres, 6 de setembre de 2023 a les 08:00

En la zona descrita com a V3 (imatge 1) al mapa adjunt, delimitada a la dreta pel Passeig del Torrent i a l’esquerra per la riera de Sant Martí, hi ha una pollancreda (Populus sp).

És una espècie d’arbre de creixement ràpid que ja es troba a final de torn. Davant la caiguda d’alguns d’aquests exemplars en dies de fort vent i pluja, l’Ajuntament va creure oportú demanar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya un informe de l’estat de la pollancreda. En aquest informe es comunica que la plantació de pollancres presenta una vulnerabilitat elevada degut a les seves dimensions considerables, baixa estabilitat dels peus arboris  i a un sistema radicular molt superficial, fet que comporta un risc molt important de trencament i de caiguda de l’arbrat. Per tant, presenta un elevat risc de produir danys personals i/o materials degut a la seva localització pròxima al nucli urbà.

És per això que l’Ajuntament  de Sant Julià de Vilatorta creu necessari dur a terme l’actuació de la tala d’aquests arbres per una qüestió de seguretat.

Posteriorment està prevista la millora de tota la zona. L’Ajuntament creu en la necessitat de naturalitzar aquest espai, convertint-lo en un parc urbà sostenible on hi hagi espècies de bosc de ribera tals com Alnus glutinosa i/o Fraxinus excesior. La replantació prevista està avalada per l’ACA.

També es va demanar a la Diputació de Barcelona que presentés en aquest consistori  propostes per fer la millora. Quan es presentin se’n farà una exposició pública per decidir entre tots l’espai que volem.

Darrera actualització: 06.09.2023 | 14:43