Presentat el Mapa de Patrimoni Cultural i Natural del municipi

Divendres, 28 de febrer de 2014 a les 11:23

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ja disposa del Mapa del Patrimoni Cultural i Natural del municipi, un instrument que té per objecte la protecció i conservació d'aquest patrimoni.

Es va pressentar dissabte dia 11 de gener passat, a la sala de plens de l'Ajuntament, en el qual van assistir-hi unes 40 persones. La presentació va anar a càrrec de Pere Barbado -tècnic de l'oficina del patrimoni cultural de la Diputació-, Virgínia Cepero - Arqueòloga i historiadora i autora de treball-, Lluís Vilalta -regidor de cultura- i Joan Carles Rodriguez, -alcalde de Sant Julià de Vilatorta-.
En el mapa de Sant Julià de Vilatorta, elaborat a través de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, s'han inventariat 324 elements, dels quals 213 -un 65,57%- correspon a patrimoni immoble (edificis, conjunts i elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), 38 -un 11,7%- a patrimoni moble (col.leccions, objectes i elements urbans), 10 -un 3,1% -a patrimoni documental (fons documentals i d'imatges), 39 - un 12%- a patrimoni immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals), i 24 -un 7,4%- a patrimoni natural i espècimes botànics singulars).
Els treballs d'elaboració del Mapa del Patrimoni de Sant Julià de Vilatorta han durat gaire bé un any i s'han dut a terme durant tot el 2013. La revisió del Mapa, tenint en compte la tasca ingent que això suposa, es destribuí entre voluntaris del nostre poble que, en conèixer de primera màel territori i el passat del municipi, han pogut concretar la revisió del text. Han format part d'aquest equip de revisió Anton Carrera, Francesca Masnou, Josep Masó, Montse Piqué, Francesc Orenes, Santi Riera, Lluís Solanas i Cristina Suñen, als quals l'Ajuntament vol fer públic el més sincer agraïment.
Hi ha dues versions del mapa, una de restringida, estrictament per a la gestió municipal, i la versió pública, a la qual s'accedeix mitjançant un sistema d'informació geogràfica, amb què es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi. També es pot accedir a la memòria de valoració del conjunt del patrimoni, a una introducció històricadel terme, aixi com a d'altra informació d'interès com són els indexs que condueixen a la legislació corresponent per a la gestió del patrimoni cultural i natural.
L'accés a aquesta versió pública del Mapa és a través del web de la Diputació de Barcelona Mapes de Patrimoni Cultural en línia o bé al web de l'Ajuntament, a l'apartat de cultura.
Actualment hi ha 125 municipis on ja s'ha realitzat el Mapa del Patrimoni Cultural i n'hi ha 11 més en diferents processos de realització. Com a dada, cal destacar que la mitjana d'elements inventariats per municipi sol ser d'uns 200. El cas de Sant Julià de Vilatorta és extraordinari ja que supera de llarg aquesta mitjana, amb 324 elements.
El Mapa de Patrimoni Cultural té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural del municipi i la seva valoració per tal que l'Ajuntament estableixi mesures per garantir-ne la protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social.
Aquest document constitueix per a les corporacions municipals una eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba en el seu terme municipal, per tal d'unificar la informació i garantir el seu accés públic; la gestió i conservació del conjunt del patrimoni local; la difusió als ciutadans; la presa de decisions en el planejament urbanístic; l'establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques, i la planificació de la senyalització, entre altres.

Darrera actualització: 14.04.2014 | 14:23