Registre retributiu de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Dijous, 9 de març de 2023 a les 13:35

La Diputació de Barcelona cada any fa un registre retributiu dels ajuntaments en el que analitza les remuneracions per sexes. És una eina indispensable per treballar la igualtat entre totes les persones treballadores de l’ajuntament.

Document no nominatiu on es recull tota la informació salarial de forma detallada i de forma separada dones-homes de la plantilla. Aquesta eina està definida en el REial Decret 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats etre homes i dones en el treball i l'ocupació; es defineix i concreta en el Reial Decret 902/2020 d'igualtat retributiva entre dones i homes.

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta l’any 2022  va tenir relació laboral  amb 31 dones i 24 homes entre totes les funcions que es desenvolupen.

En aquest registre de la Diputació no s’inclouen les regidores i regidors per ser càrrecs públics i no considerar-se treballadors municipals. L’equip de govern es paritari (llista “en cremallera”) i amb assignació pressupostària per càrrec.

La conclusió és que no hi ha discriminació retributiva per raó de sexe. Les escasses  diferències que hi ha són molt concretes, no són significatives, i són justificades degudes a  complements concrets, com pot ser per exemple l’antiguitat. La diferència que estableix aquest registre de la Diputació en la mitja aritmètica entre dones/homes és del -3% l’any 2022, i en el cas de la mediana és de l'1%.

En el cas d'existir diferències iguals o superiors al 25% entre les retribucions de dones i homes s'hauria d'incloure una justificació per valorar si la diferència està relacionada amb el sexe de la plantilla.

Darrera actualització: 10.03.2023 | 08:06