Renovació i millora de l'equipament del Saló Catalunya

Dissabte, 27 d'octubre de 2018 a les 00:00

L’escenari i la platea són l’objectiu del projecte de millores del Saló Catalunya, que s’està executant a hores d’ara. Els àmbits principals de l’actuació comprenen la il·luminació espectacular, els cortinatges, la pintura i el tractament de les humitats de les parets de la sala. 

Pel que fa a la il·luminació de l’escenari s’instal·len nous equips de focus led zenitals amb varals electrificats que s’apujaran i baixaran amb torns mecànics. Per aquest motiu s’ha reforçat la primera biga de fusta del teler que suporta els rodets i també la galeria des d’on es manipula el cordam de les bambolines i que és el lloc on fixaran els torns. Amb la instal·lació de circuits de senyal DMX en els laterals de l’escenari es podran afegir focus per il·luminar l’escena des dels laterals, darrere les cametes. Tota la il·luminació espectacular es controlarà amb una nova taula de 1024 canals que substituirà l’actual que ha quedat obsoleta. Els dímers que fins ara estaven a la sala de control s’instal·len sota l’escenari, en un armari dels camerinos i tindran una nova línia directa d’alimentació elèctrica.

Els cortinatges de les portes d’accés a la sala, el teló principal i els de la caixa negra (teló de fons, bambolines i cametes) seran nous i es confeccionaran amb tela ignífuga. Al fons de l’escenari hi haurà un ciclorama que permetrà donar una nova dimensió de l’espai escènic.

Pel que fa a la platea es canvia tot el sòcol de fusta per un de panells fenòlics airejats per minimitzar el problema de les humitats. L’aspecte de tot el teatre també canviarà ja que les parets es pintaran amb una gama de colors harmònics.

Les obres que van començar a mitjan octubre tenen un pressupost global de 64.242,99 euros. El projecte escènic ha estat adjudicat per procediment obert a l’empresa Escenotècnic i les feines de fusteria i pintura han estat encomanades a industrials del poble. Aquesta actuació està subvencionada amb 50.000 euros per la Diputació de Barcelona que l’ha inclosa en el programa complementari de reforma i millores d’equipaments locals, dins el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en la línia 1 d’equipaments culturals, a executar aquest any 2018. En aquest sentit cal dir que en el mateix programa i en la mateixa línia, però per a l’any 2019, la Diputació de Barcelona ha atorgat una altra subvenció de 31.200,89 euros per a la millora de l’Arxiu històric administratiu amb la instal·lació de prestatgeries mòbils.

 

Darrera actualització: 01.11.2018 | 14:49