Resum del ple de 5 de febrer de 2024

Dijous, 8 de febrer de 2024 a les 08:00

El passat 5 de febrer a les 7 de la tarda, es va celebrar el primer ple ordinari de l’any.

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Es va aprovar per unanimitat.

2.- Arnau Riera Generó va prendre possessió com a regidor i per tal d'adquirir la plena condició del càrrec de regidor, va jurar acatament a la Constitució.

3.-  El tercer punt, la modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple municipal, i de les comissions informatives es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició. La proposta d’acord era canviar la periodicitat de plens i comissions informatives. L’equip de govern argumenta que en vista de la dinàmica i inèrcia que ha pres la legislatura creu convenient revisar la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries amb l’objectiu de simplificar la gestió administrativa, tenint en compte la possibilitat de convocar les sessions extraordinàries necessàries.

Es van aprovar per unanimitat els següents punts:

4.- Aprovació dels comptes de gestió de recaptació exercici 2023.

5.- Increment retributiu al personal de laboral i funcionari de l'ajuntament per a l'exercici 2024.

6.- Pròrroga del pla intern d'igualtat.

7.- Protocol per la prevenció, detecció i actuació davant de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l'ajuntament.

8.- Nom de la biblioteca de Sant Julià de Vilatorta. L’equip de govern va proposar el nom d’Anton Carrera Busquets i per a la sala polivalent el de Francesc Orenes Navarro.

9.- Execució pressupostària 4t. trimestre 2023.

Els dos últims punts eren informatius:

10.- informe mig de pagament i morositat 4t. trimestre 2023

11.- resolucions d'alcaldia relació 1/24

Finalment es va passar al torn de precs i preguntes.

Podeu consultar el detall i ampliar la informació en l’acta del ple que properament trobareu en l’apartat d’actes i ordres del dia. També podeu recuperar el ple sencer en el nostre canal de youtube.

Darrera actualització: 08.02.2024 | 15:43