S’adjudiquen les obres d’urbanització del carrer de la Creu del Tall

Dijous, 20 d'agost de 2020 a les 09:00

En la sessió extraordinària del Ple de 18 d’agost de 2020 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de “Urbanització del carrer de la Creu del Tall” de Sant Julià de Vilatorta a favor de l’empresa Salvador Serra S.A.

A la licitació es van presentar 5 propostes una de les quals va incórrer en baixa temerària la qual no es va justificar suficientment i, per tant, es va excloure de la licitació procedint a la proposta d’adjudicació de l’obra a la següent oferta amb millor puntuació i que no havia incorregut en baixa temerària, la de Salvador Serra S.A.

Una vegada presentada per part de l’empresa adjudicatària la documentació corresponent així com dipositada la garantia establerta en els plecs i aprovada pel Ple l’adjudicació, en els propers dies es formalitzarà el contracte amb l’empresa adjudicatària.

L’oferta presentada per Salvador Serra S.A. ofereix l’execució de la urbanització del carrer de la Creu del Tall per un import de 121.900,00€ més 25.599€ en concepte d’IVA i ofereix totes les millores establertes en els plecs, entre elles l’ampliació del termini de garantia fins a 4 anys.

Finalment, les obres està previst que comencin a principis del mes de setembre i que tinguin una durada de 5 mesos que es comptaran des del moment de l’aprovació de l’acta de replanteig de l’obra.

D’altra banda, en la mateixa sessió plenària va quedar sobre la taula l’adjudicació del contracte d’obres del projecte de reforma del carrer de la Rambleta i l’itinerari de vianants a la BV-5201, ja que l'empresa adjudicària guanyadora i proposada per la Mesa de contractació va presentar la documentació incomplerta i fora de termini.

Darrera actualització: 20.08.2020 | 13:29