S’aprova la moció per a la suficiència financera dels ens locals

Dijous, 20 d'agost de 2020 a les 00:00

En la passada sessió plenària de 18 d’agost, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la moció per a la suficiència financera dels ens locals proposada per les entitats municipalistes de Catalunya.

Els principals acords presos referents a la moció aprovada van ser els següents:

- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.

- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi.

- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals.

- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals.

- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos.

- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.

Es pot consultar el text complet de la moció aprovada en el document adjunt a aquesta notícia.

Darrera actualització: 20.08.2020 | 12:57