Si fas 18 anys el 2023, El 9 Nou i l'Ajuntament volen que estiguis informat

Divendres, 24 de març de 2023 a les 17:00

Aquest 2023 faràs 18 anys? Moltes felicitats! Tindràs més drets, però també més obligacions. Legalment, entres a una etapa de més responsabilitat. Però també podràs actuar com a ciutadà en tots els àmbits de la societat, sense tuteles. Per tot això, és bo que accedeixis a fonts d'informació fiables.

Que t'allunyis de la intoxicació informativa, i de les fake news. Si estàs ben informat podràs formar-te una bona opinió de tots els temes que t'envolten. I, segur que ho tens clar: aquest és el primer pas per millorar el teu país i la societat on vius.

Per tot això, l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i El 9 Nou et regalem una subscripció gratuïta a El 9 Nou digital. Es tracta d’un ajut en espècie que consistirà en una subscripció anual a la versió digital d'El 9 Nou i la seva durada serà d’un any des de l’activació de la subscripció. Tenint en compte l’acord entre l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i El 9 Nou, l’import a assumir per part de l’Ajuntament serà de la meitat de la subscripció i l’altra meitat serà assumida per El 9 Nou establint-se doncs un cost per l’Ajuntament de 49,50€ per subscripció. El termini de presentació és el 9 d'abril.

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica al registre general de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, mitjançant el procediment d’instància genèrica a www.vilatorta.cat adjuntant el model normalitzat degudament completat i aportant

 la documentació requerida en aquestes bases.
La sol·licitud es presentarà acompanyada de la següent documentació:
a) Document normalitzat de sol·licitud.
b) Còpia del DNI/NIF de la persona sol·licitant.

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l’Ajuntament sol·licitarà que s’esmeni o completi en el termini màxim de 10 hàbils, advertint que en el cas d’incomplir-ne el termini establert es donarà per desistida la sol·licitud.
En cas que la persona sol·licitant no disposi dels mitjans necessaris per a realitzar la sol·licitud de manera telemàtica ho podrà fer presencialment en horari d’oficina al registre general de l’Ajuntament situat a la plaça de l’U d’Octubre 1 de Sant Julià de Vilatorta. Cada persona podrà presentar una sola sol·licitud i, per tant, podrà ser beneficiària com a màxim d’una subscripció.

Darrera actualització: 27.03.2023 | 14:54