Signat un nou acord laboral amb la plantilla de l'Ajuntament

Dimarts, 23 de març de 2021 a les 13:45

Aquest dilluns passat s'ha signat l'acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Passat el període de vigència del primer acord que es va signar el 2016 ara s'ha renovat i millorat en molts aspectes.

Ha estat fruit de negociació entre la representació legal dels treballadors i l'ajuntament, amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona, i tindrà la doble naturalesa de Conveni Col·lectiu per al personal laboral i d'Acord de condicions de treball per el personal funcionari. 

En aquesta edició el document regula les matèries i condicions de treball a més de recollir els beneficis socials i laborals dels treballadors. Es molt important per el desenvolupament de drets i obligacions de les parts, establint un marc d'enteniment en el dia a dia de tots. La vigència s'ha establert per un període de quatre anys, fins el març de 2025.

En la imatge es pot veure per part de la RLT els representants dels treballadors Santi Godayol i Montse Vilaró amb  Manel Morató de CCOO, i per part de l'Ajuntament l'alcalde Joan Carles Rodríguez i el regidor de Règim Intern Joan Ramon Santisteve. 

 

Darrera actualització: 25.03.2021 | 13:14