S'inicien les obres de l'itinerari de vianants i ciclistes a la BV-5202

Divendres, 21 d'agost de 2020 a les 08:00

Aquest setmana s'han iniciat les obres de l'itinerari de vianants i ciclistes a la BV-5202. Les obres tindran una durada prevista de set mesos a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra.

El dilluns 10 d’agost, es va signar l’acta de comprovació del replanteig de l’obra del contracte d’obres per a la construcció de l’itinerari de vianants i ciclistes a la BV-5202 entre el PK 0+000 i 1+230 a Sant Julià de Vilatorta adjudicat a l’empresa Pasquina S.A.

L'acta es va signar després d'una visita presencial dels representants del Consistori, l'empresa adjudicatària i la direcció de l'obra a la zona on es duran a terme els treballs.

D’aquesta manera amb la signatura de l’acta va començar el termini d’execució de les obres que tenen una durada prevista de set mesos i els treballs inicials es centraran en el tram que enllaça el carrer del Puig amb la carretera BV-5202 on s'ubicarà la nova rotonda.

D'acord amb el projecte executiu aprovat, les obres a executar afectaran el tram de la carretera de Vilalleons entre l'avinguda de Montserrat i fins on comença actualment l'itinerari de vianants i bicicletes del nou enllaç amb l'Eix Transversal. D’aquesta manera, s’enllaçarà finalment l’itinerari de vianants i ciclistes existent a la carretera de Vilalleons amb el nucli urbà de Sant Julià donant una continuïtat totalment necessària a nivell de trànsit de vianants, ciclistes i vehicles i, sobretot, de seguretat.

Darrera actualització: 27.08.2020 | 11:48