S'instal·len coixins berlinesos a l'Avinguda de Jaume Balmes

Dijous, 18 de març de 2021 a les 08:00

Les obres de l'avinguda Balmes tenien com a finalitat pacificar el trànsit, transformant el carrer en via 30, per tal de fer compatible els vehicles a motor amb els patinets, les bicicletes i els vianants. 

Per això s’han construït guals adaptats a totes les cruïlles -16 guals en total i dues esquenes d'ase o passos elevats adaptats-, amb passos de vianants que faciliten la mobilitat dels usuaris amb mobilitat reduïda i amb problemes visuals. Per fer els guals adaptats ha calgut utilitzar les peces de panot obligatòries en aquests casos, i la resta del treball de superfície s'ha acabat amb paviment de formigó per unificar les cruïlles. L’obra civil ja està acabada i aquesta setmana s'han instal·lat els coixins berlinesos.

L’avinguda de Jaume Balmes es veurà afectada per un altre projecte

Enguany també es preveu l’execució del projecte “Millora i adequació de les instal·lacions des del Parc de les Set Fonts fins al carrer de Ramon Llull, 1a fase”. Aquest projecte preveu una extensió de la xarxa de gas fins aquest carrer, la col·locació d’un tram d’una canonada d’aigua en alta entre el dipòsit de l’Albereda i el del castell, entre altres, del carrer Verdaguer fins el pou prop del Col·legi del Roser, al carrer Pare Manyanet. Afectarà principalment la vorera sud de l’avinguda. L’Ajuntament hagués volgut executar-lo abans de fer el projecte de via 30, però no ha estat possible per les subvencions vinculades a ambdós projectes.

El cost previst és de 242.083,70 € IVA inclòs, dels quals 183.595,47 seran finançats mitjançant la Generalitat de Catalunya a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Darrera actualització: 18.03.2021 | 13:47