Subvencions 'Ocupació + Transformació'

Dimecres, 22 de febrer de 2023 a les 14:00

S’ha obert una nova convocatòria del programa d’ajuts ‘Ocupació + Transformació’. Consisteix en el pagament de 5.000 euros a autònoms, microempreses i cooperatives que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades o sòcies treballadores. Les sol·licituds es poden realitzar fins al dia 28 de febrer a les 15 hores.

L’objectiu és oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació i facilitar la transició cap a l'economia verda o digital.

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 7,1 milions d’euros, finançada amb fons MRR (REACT-EU).

Condicions per accedir-hi

 • Data d’inici de l’activitat anterior o igual a l’1 de desembre de 2021.
 • No haver rebut la subvenció l’any 2022.

Poden sol·licitar l’ajut:

 • Les persones treballadores autònomes i les microempreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica.
  • Que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut.
  • Amb un centre de treball a Catalunya.
  • Amb un volum de negoci anual de l’any 2021 no superior a 2 milions d'euros.
 • Les cooperatives i les societats laborals.
  • Que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut.
  • Amb un centre de treball a Catalunya.
  • Amb un volum de negoci anual de l’any 2021 no superior a 2 milions d'euros.
  • En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

Com es demanen

Per internet del 20 al 28 de febrer.

Les entitats beneficiàries de l’ajut es comprometen a:

 • El manteniment de l'ocupació de les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut.
 • En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l'ajut.
 • La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.
 • L’acció de recolzament per iniciar la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital consistirà en la participació en formacions finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses, o formació privada.
Darrera actualització: 22.02.2023 | 14:04