Tapís és la nova empresa de neteja dels equipaments municipals

Dimecres, 27 de juliol de 2022 a les 08:25

En el Ple del 27 de Juny es va aprovar l'adjudicació del contracte del servei de neteja dels equipaments municipals.  Aquesta licitació es va iniciar al ple del dia 28 de febrer en el qual es va aprovar l'expedient de licitació amb les corresponents clàusules administratives i prescripcions tècniques.

Des del principi l'equip de govern va voler que la licitació pivotés al voltant de tres característiques principals: harmonització, caràcter reservat i subrogació del personal.

Per aconseguir que el procediment quedés subjecte a regulació harmonitzada es va licitar el servei per tots els equipaments de forma conjunta en lloc de fer-ho separadament com fins ara.  Son 16 els equipaments actuals i es va preveure i afegir l'equipament de la Biblioteca actualment en construcció. D'aquesta manera, per volum de contractació, es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el 23 de març de 2022.  Els contractes subjectes a regulació harmonitzada són aquells que en arribar a un determinat import en el seu valor estimat queden subjectes a uns regles especials en publicitat i procediment. Són contractes de rellevància comunitària i per tant han de tenir una publicitat qualificada a nivell de tota la Unió Europea.

La condició de ser contracte amb caràcter reservat vol dir que va queda "reservat" a centres especials de treball d'iniciativa social i a empreses d'inserció laboral. Això és important per la voluntat de potenciar empreses que desenvolupen una funció social mitjançant la integració de persones amb dificultats diverses als seus equips de treball.

També era important que la nova empresa adjudicatària recollís tota l'experiència i coneixements del personal que està fent la feina actualment. L’empresa calia que incorporés l’actual equip de treball a la seva estructura, és a dir, el que tècnicament es diu subrogació del personal.  Serveixi de reconeixement a aquestes dones excel·lents que han fet molt bé la seva feina durant molts anys i especialment durant aquest dos últims de pandèmia, en què la seva tasca ha estat més necessària i especialitzada que mai.

A la licitació es va presentar una única proposta per part de l'empresa Treballs i Serveis Tapís E.I., SLU, amb seu a Vic. Va complir els requisits de caràcter reservat de la licitació i també la resta de condicions, i va obtenir la màxima puntuació en tots els criteris (total 100 punts).

L'adjudicació es va iniciar el dia 1 de juliol de 2022, per un període de tres anys, prorrogables per terminis successius d’un any fins a un total de 2 anys més. L'import de l’adjudicació, pels tres anys, és de 409.477,08€ més IVA.

El servei de neteja és una partida important del pressupost de l'ajuntament. És un servei que es dona a diari i que ha de fer front a diverses situacions del dia a dia, amb un component de col·laboració molt important. Volem agrair de forma molt especial a la Sra. Teresa Soler, anterior adjudicatària fins ara, la feina feta durant molts anys, més enllà de la simple obligació. I desitjar-li molta sort i felicitat en aquesta nova etapa que comença.

Darrera actualització: 27.07.2022 | 14:17