Us agradaria rebre un ajut per a l’allotjament en l’espai del coworking Eix Empresarial?

Dijous, 18 de novembre de 2021 a les 11:30

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta us ho posa fàcil, només cal ser una persona emprenedora i/o empresa de nova creació per allotjar-se al centre de coworking Eix Empresarial de Sant Julià de Vilatorta durant el període objecte de la subvenció. Llegiu les bases i la convocatòria i feu la sol·licitud abans de l'1 de desembre.

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica al registre general de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, mitjançant el procediment d’instància genèrica adjuntant el model normalitzat degudament completat i aportant la documentació requerida en les bases. El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 1 de desembre.

L’objectiu d’aquests ajuts és facilitar el seguiment de noves iniciatives empresarials durant el període de consolidació i incrementar el seu grau de supervivència; reduir els costos fixes de les empreses de nova creació; i fomentar l’establiment de xarxes de contacte i de cooperació entre els nous emprenedors. També és una forma de col·laboració público-privada  entre l'Ajuntament de Sant Julià i el coworking Eix Empresarial.

L’import màxim dels ajuts per a cada beneficiari correspondrà a una anualitat per a l’allotjament de la persona física o jurídica a l’espai de coworking Eix Empresarial.

En el context actual de conjuntura econòmica desfavorable causada per la covid-19 l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta vol contribuir a la generació d’ocupació, sosteniment i estimulació d’activitat econòmica al municipi. El coworking és una nova manera d’entendre el treball en què es crea comunitat, es fomenten les sinèrgies, la col·laboració i es comparteixen idees. Així mateix, és també un estil de treball autogestionat, col·laboratiu i flexible, basat en la confiança i l’intercanvi d’objectius i valors entre els seus membres.

Darrera actualització: 18.11.2021 | 13:47