Us agradaria rebre un ajut per a l’allotjament en l’espai del coworking Eix Empresarial?

Diumenge, 13 de febrer de 2022 a les 11:25

L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta us ho posa fàcil, només cal ser una persona emprenedora i/o empresa de nova creació per allotjar-se al centre de coworking Eix Empresarial de Sant Julià de Vilatorta durant el període objecte de la subvenció. Llegiu les bases i la convocatòria i feu la sol·licitud abans del 8 de març.

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica al registre general de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, mitjançant el procediment d’instància genèrica adjuntant el model normalitzat degudament completat i aportant la documentació requerida en les bases. El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 8 de març.

L’objectiu d’aquests ajuts és facilitar el seguiment de noves iniciatives empresarials durant el període de consolidació i incrementar el seu grau de supervivència; reduir els costos fixes de les empreses de nova creació; i fomentar l’establiment de xarxes de contacte i de cooperació entre els nous emprenedors. També és una forma de col·laboració público-privada  entre l'Ajuntament de Sant Julià i el coworking Eix Empresarial.

L’import màxim dels ajuts per a cada beneficiari correspondrà a una anualitat per a l’allotjament de la persona física o jurídica a l’espai de coworking Eix Empresarial.

En el context actual de conjuntura econòmica desfavorable causada per la covid-19 l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta vol contribuir a la generació d’ocupació, sosteniment i estimulació d’activitat econòmica al municipi. El coworking és una nova manera d’entendre el treball en què es crea comunitat, es fomenten les sinèrgies, la col·laboració i es comparteixen idees. Així mateix, és també un estil de treball autogestionat, col·laboratiu i flexible, basat en la confiança i l’intercanvi d’objectius i valors entre els seus membres.

Darrera actualització: 14.02.2022 | 08:44