Anunci de nomenaments, delegacions i canvi de denominació d'una regidoria

Dilluns, 24 d'abril de 2017 a les 11:13

Amb aquest anunci, es fan públics els nomenaments, delegacions i un canvi de denominació de regidoria, d'acord el que disposen els articles 43 i 44 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 24.04.2017 | 11:13