Convocatòria d'una borsa de treball de tècnics superiors d'educació infantil per a la llar d'infants de Sant Julià de Vilatorta

Dimarts, 5 de desembre de 2017 a les 19:23

Es fa pública la convocatòria d'una borsa de treball de tècnics superiors d'educació infantil per a la llar d'infants de Sant Julià de Vilatorta, per participar s'ha de presentar la següent documentació abans dels 27 de desembre:

- Instància de sol•licitud per participar a la convocatòria degudament omplerta.
- Fotocòpia del DNI
- Títol que acrediti el coneixement de la llengua catalana al nivell C (C1).
- Resguard del pagament de la taxa (10,39€) 
- La documentació acreditativa dels mèrits al•legats en la fase de concurs.

Com tramitar-ho:
- Telemàticament:
Tramita ara tramits.seu.cat o a través d'una instància genèrica
- Presencialment:
Oficina d’Atenció al Ciutadà: Plaça del Marquès de la Quadra, 1 - 08504 Sant Julià de Vilatorta - Barcelona (Catalunya).
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia i els dimarts i els dijous de 5 a 8 de la tarda.

Data oficial de publicació: CATCert

5 de desembre de 2017 a les 19:13
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 05.12.2017 | 19:23