Peticions i resolucions de les sol·licituds de dret d'accés

Peticions i resolucions de les sol·licituds de dret d'accès

És informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de transparència.

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública es regulen en el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: a quina informació es pot accedir, qui té dret a fer-ho, com s’ha de demanar...

En aplicació d’aquesta norma, l’Ajuntament ha elaborat un procediment per demanar i obtenir la informació. Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar que la informació desitjada no es trobi ja publicada, al Portal de Transparència o al web municipal.

En aquesta pàgina, hi trobareu tota la informació sobre el procediment d’accés a la informació pública.

Darrera actualització: 17.03.2022 | 18:26
Darrera actualització: 17.03.2022 | 18:26