Pressupostos i plantilla

Pressupostos i plantilles de l'Ajuntament i els seus ens adscrits.

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al portal de transparència de l'Ajuntament relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

 

 • Directius i càrrecs de confiança

  DIRECTIUS

  Els directius, és el personal que ocupa llocs de direcció professional en règim laboral d'alta direcció, principalment en ens públics diferents a la matriu departamental.

  En el cas d'administracions locals, inclou el personal directiu nomenat pel ple a proposta de l'alcalde/essa o president/a de la corporació.

  En el cas d'empreses públiques inclou aquell personal vinculat per una relació de caràcter laboral i que exerceix funcions directives, en el sentit que exercita funcions separades amb autonomia i responsabilitat, només limitades pels criteris i instruccions establerts pel màxim responsable de la institució.

  L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, no té cap empresa pública i tampoc cap personal directiu.

  CÀRREC DE CONFIANÇA

  El personal eventual és aquell personal que presta serveis professionals, retribuïts de forma temporal i no permanent en una administració pública. Les seves tasques són tasques de confiança o assessorament.

  El cessament es produeix per l'autoritat que el va nomenar (pèrdua de confiança), o per cessament automàtic quan qui cessa és l'autoritat que l'ha nomenat, llevat que es ratifiqui per la nova autoritat que arriba al càrrec.

  Popularment, i en el món polític, se'ls coneix com a càrrecs de confiança.

  L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, no té en la seva organització cap personal eventual o càrrec de confiança.

Darrera actualització: 10.08.2023 | 12:05