Sentències i altres resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament

Sentències i altres resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament

Segons estableix l'article 10 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'han de publicar les decisions i actuacions amb rellevància jurídica.

En aquest apartat s'adjunta una relació extractada de sentències i altres resolucions recaigudes en procediments judicials en les que ha estat part processal l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, i que han estat comunicades a secretaria.

Durant l'any 2021 no hi ha hagut cap sentència ni resolució judicial que hagi afectat l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

Darrera actualització: 16.03.2022 | 14:11
Darrera actualització: 16.03.2022 | 14:11