Oficina d'atenció al ciutadà

Oficina d'atenció al ciutadà

Descripció del servei que es presta 

L´Oficina d´Atenció Ciutadana (OAC) proporciona in formació relacionada amb tràmits, ja siguin municipals o d´altres administracions, així com sobre serveis i equipaments propis i esdeveniments de l´agenda municipal. Alhora, és també un punt d´accés a la gestió de tràmits municipals. 

Compromisos de qualitat: 

Drets concrets de les persones usuàries en relació al servei: Les persones que s´adrecin presencialment a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà per a formular una consulta o efectuar un tràmit, seran ateses d´acord amb la disponibilitat dels gestors, sense necessitat de sol•licitar cita prèvia. 

L´atenció telefònica atendrà el 100 % de les trucades que entrin. 

Les comunicacions adreçades a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà a través de la bústia ciutadana tindran una resposta en un termini màxim de deu dies hàbils laborables. 

Les persones que s´adrecin a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà rebran un tracte amable per part del personal d´atenció ciutadana. L'atenció es farà en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés de la persona usuària, i es proporcionarà emprant un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania. 

La ciutadania podrà dirigir-se a la persona responsable de l´Oficina d´Atenció al Ciutadà sempre que així se sol•liciti.

Horari de l'oficina d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia i els dimarts i els dijous de 5 a 8 de la tarda

SERVEIS TÈCNICS D’URBANISME
Els dimarts i dijous de 5 a 8 de la tarda


SERVEIS SOCIALS
Dilluns i dimarts de 8 h a 14 h i de 15 h a 18 h. Horari de visites de 10 h a 12 h. Telèfon d’atenció directe.: 938 122 580
Gent Gran. Dimecres de 8 a 14 h.


SOREA (Servei municipal d’aigua)
El primer dijous de mes de 2/4 d’1 a 14 h.


JUTJAT DE PAU
Els dimecres de 9 del matí a 2 del migdia. Telf.: 938 122 580


VIGILANTS MUNICIPALS

El despatx dels servei de vigilància municipal es troba situat al carrer Sant Roc. El telèfon de contacte és el 938122760. El seu horari és de 8.30 a 20.30 en dies laborables i dissabtes matí.

Compromís de qualitat:

El servei de vigilància municipal té les segünets compromisos amb la ciutadania:

  • Intervencions d’urgència per a la protecció de persones i béns.
  • Vigilància dels espais públics.
  • Prestació d’auxili en casos de catàstrofe, accident i calamitats públiques.
  • Protecció en actes culturals, esportius i protecció d’autoritats municipals.

Resultats de la gestió de la valoració dels Serveis de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 2021

De cada un dels serveis municipals, l’Ajuntament ofereix a la possibilitat de presentar queixes o suggeriments per a la millora dels serveis públics. Aquest document presenta totes les sol·licituds de l’any 2019 que la ciutadania ha fet arribar a la corporació, que han estat degudament estudiades i analitzades. De cada servei s’estableixen conclusions de millora a partir de les queixes presentades. Consulteu en el document adjunt el resultats de la gestió de la valoració dels Serveis de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 2021.

 

Darrera actualització: 08.11.2021 | 14:10
Darrera actualització: 08.11.2021 | 14:10