IdCAT

L’IdCAT és un identificador digital emès per l’Agència Catalana de Certificació - CATCert que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes. L'Ajuntament de Sant Julià incrementa la seva oferta de tràmits telemàtics a la seva pàgina web, alguns dels quals necessiten acreditar-se amb l'IdCat. 

Aquest servei és bàsic per al desenvolupament de la tramitació electrònica entre la ciutadania i l'administració local. Aquests identificadors digitals podran ser utilitzats per part de la ciutadania tan per relacionar-se amb les administracions públiques, tant catalanes com d'àmbit estatal, com per realitzar tràmits telemàtics com ara, presentar la declaració de la renda, entre altres.

Compromisos de qualitat

Quins són els avantatges de les gestions en línia per a la ciutadania?
Accessibilitat als serveis públics 24 hores x 7 dies
Simplicitat en les tramitacions amb l’Administració
Rapidesa i agilitat en l’obtenció del servei requerit
Eliminació del desplaçament a l’Administració
Aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, facilitació de l’accés a les noves tecnologies, etc.

En aquest enllaç es pot sol·licitar el certificat digial IdCat de forma telemàtica.

El departament de Noves Tecnologies Consell Comarcal d'Osona ofereix la possibilitat de poder sol·licitar l'IdCat de forma presencial ja que opera com a entitat de registre del certificat digital IdCat. És necessari que hi assisteixi la persona sol·licitant amb el DNI per per poder acreaditar-se. Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte al telèfon 93 883 41 22 o amb els tècnics responsables.

Darrera actualització: 28.07.2023 | 14:49