Comunicació

Servei de comunicació

comunicació

Presentació del servei

El servei de Comunicació de l'Ajuntament és el responsable d'establir els criteris de comunicació de la institució amb la ciutadania i de facilitar la informació relativa a l'activitat de l'Ajuntament a tots els agents interessats de manera que es promogui el coneixement i la transparència de l’acció municipal com a eixos del debat i la participació activa. Aquest servei també és responsable d'establir les polítiques de comunicació dels diferents mitjans municipals i de garantir una imatge Corporativa de la institució cohesionada, coherent i compacta mitjançant l'aplicació homogènia dels símbols, logotips i marques corporatives.

Què fem?

Treballem perquè l’Ajuntament es comuniqui d’una manera coherent, entenedora, facilitadora des dels diferents serveis i àmbits.

Què oferim?

- Establim i desenvolupem una estratègia de comunicació de l'Ajuntament

- Establim les bases de comunicació externes d'acord amb la missió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

- Mesurem els efectes generals de les accions comunicatives i establim, si cal, rectificacions o millores d'acord amb el retorn analitzat.

- Coordinem, dissenyem i gestionem les campanyes i accions de comunicació institucional

- Atenem les peticions informatives dels diferents mitjans de comunicació externs.

- Establim les bases i coordinem la implantació i la gestió de la comunicació corporativa ( símbols, logotips, marques)

- Editem i coordinem les publicacions, elements promocionals dels diferents serveis o unitats de l’Ajuntament

- Coordinem i gestionem els diferents canals de comunicació municipal: butlletí Municipal digital setmanal d'informació Infovilatorta, Revista quatrimestral Vilatorta, Notícies.

- Gestionem i coordinem la comunicació via xarxes socials: Facebook, twitter, Youtube i Instagram.

- Planifiquem estratègies de comunicació en situacions de crisi

- Coordinem i gestionem les atencions als mitjans de comunicació (notes de premsa,

conferències de premsa, dossiers de premsa, gestió d'entrevistes i continguts, etc).

- Coordinem l'elaboració dels llibres d'estil dels diferents mitjans de comunicació municipals

- Analitzem el contingut informatiu dels diversos mitjans de comunicació respecte l’Ajuntament i el municipi de Sant Julià de Vilatorta.

- Coordinem els continguts informatius i la imatge de la web municipal i de la web turística

A qui ens adrecem?

A la ciutadania i a tots els agents implicats en l’estratègia comunicativa.

El nostre compromís

. Publicar setmanalment un butlletí digital de notícies, Infovilatorta,  amb la informació de la Corporació i els actes més destacats del poble

2. Publicar quatrimestralment la revista Vilatorta i coordinem la seva distribució física i virtual

3. Derivar en un termini màxim de 24 hores les peticions que ens arriben via xarxes socials als serveis responsables.

4. Treballar per respondre en un termini màxim de 48 hores les peticions que ens arriben via xarxes socials: Facebook, Instagram i twitter.

5. Actualitzar diàriament els continguts informatius del web municipal www.vilatorta.cat

6. Informar de manera veraç, plural i transparent sobre l'acció de la institució

7. Garantir la difusió als públics objectiu de les diferents campanyes dels serveis municipals, optimitzant els recursos materials i humans

8. Garantir que l'agenda municipal del web www.vilatorta.cat tingui els continguts necessaris per afavorir la participació i l'acció de les associacions

9. Promoure la difusió dels actes i activitats dels agents socials, comercials, empresarials i esportius del municipi amb els canals més adequats per tal de promoure l'associacionisme.

10. Respondre les peticions d'informació dels mitjans de comunicació en menys de 24 hores.

11. Facilitar els símbols i logotips de la institució així com les directrius d'aplicació en els terminis necessaris perquè la imatge de l'Ajuntament es mostri de manera coherent i compacta.

12. Mantenir un arxiu gràfic, fotogràfic i videogràfic de la institució i dels actes més destacats i significatius del municipi.

13. Gestionar les insercions publicitàries

14. Elaborar campanyes informatives de publicitat institucional.

 Servei de comunicació

Plaça Marquès de la Quadra, 1

08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 938 122 179

Responsable: Roser Godayol

godayolsr@vilatorta.cat

Horari:de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Indicadors del servei

Nombre de subscripcions al Butlletí Digital de Notícies setmanal, Infovilatorta (1081 subscriptors)

Nombre de persones seguidores del perfil de Facebook (1832 seguidors)

Nombre de persones seguidores del perfil de Twitter (1906 seguidors)

Nombre de persones seguidores del perfil d'Instagram (1656 seguidors)

Nombre de subscripcions al Canal Youtube Ajuntament (87 subscriptors)

Nombre de subscripcions a Infovilatorta app (1079 subscriptors)

 

Data d’elaboració: 22/11/2021

Persona responsable de l’actualització: Roser Godayol

Notícies

  • 19 de novembre de 2021 Vols veure el ple municipal de dijous 18 de novembre? Sessió plenària

    Si no vas poder seguir seguir la sessió plenària extraordinària de dijous 18 de novembre de 2021, la pots veure a l'enllaç adjunt.

  • 18 de novembre de 2021 Festes locals per al 2022 Festes locals per al 2021

    D’acord amb el calendari de festes laborals de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha escollit les dates 14 d’abril (Dijous Sant) i 25 de juliol (dilluns després de la Festa Major), com a festes locals per l’any 2022 al municipi de Sant Julià de Vilatorta amb caràcter retribuït i no recuperable.

  • 6 d'octubre de 2021 Mots de comiat a Mn. Jaume Reixach, rector de Sant Julià i de Vilalleons Mots de comiat a Mn. Jaume Reixach, rector de Sant Julià i de Vilalleons Afegint imatge

    L'alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez, ha dedicat unes paraules de comiat a Mn. Jaume Reixach, rector de Sant Julià i de Vilalleons. "Mossèn Jaume ha estat vetllant durant més de 40 anys per les parròquies de Sant Julià de Vilatorta i de Santa Maria de Vilalleons. D’ell en perviuran les obres d’adequació dels temples. De fet, d’abans de venir de rector al nostre poble l’any 1979, en queda el record d’haver asfaltat el camí fins al Santuari de Bellmunt, quan ell encara estava a Sant Pere de Torelló."

Darrera actualització: 29.11.2021 | 14:56