Consell d'infants

Què és el Consell D’Infants?

El Consell d’Infants és un òrgan de participació ciutadana, integrat per 12 consellers d’entre 11 i 12 anys per tal de facilitar la participació dels més joves en l’activitat política del municipi.

Quins objectius té el Consell d’Infants?

  • Fomentar la participació ciutadana de la població jove del poble.

  • Motivar els nens i nenes a prendre part activa en la presa de decisions que afecten el municipi.

  • Crear consciència democràtica.

  • Promocionar valors com la tolerància, el respecte cap a les opinions dels altres o l’esperit crític entre la població jove.

  • Prendre consciència de les necessitats dels infants i joves.

Com s’escullen els membres del Consell d’Infants?

El Consell d’Infants consta de dotze membres, sis de cinquè curs de primària i sis de sisè. Tots els nens i nenes que ho desitgin poden presentar la seva candidatura (les mestres els ajuden a fer-ho) i són els nens i nenes de l’escola (des de 1r fins a 6è de primària) els que escullen quins nens i nenes volen que els representin al Consell. Atès que el nostre municipi compta amb dos centres educatius, cada escola escull tres representants de cinquè de primària i tres de sisè. Les sis candidatures més votades de cada centre són les que acaben formant part del Consell d’Infants integrat per 12 membres. Cada centre compta amb un total de 4 suplents que entraran en acció en el cas que algun dels titulars no pugui assistir a les seccions convocades.

Quan és reuneix el Consell d’Infants?

El Consell d’Infants es reuneix una vegada al mes des de l’octubre fins al més de juny. Fora d’aquest període el Consell d’Infants té la potestat de convocar sessions extraordinaries per posicionar-se sobre temes concrets, com ara, certs actes de la Festa Major, que té lloc durant el mes de juliol o altres temes que puguin afectar de manera directa o indirecta els infants i joves del poble.

Com es preveu el relleu dels membres del Consell d’Infants?

Cada conseller formarà part del Consell durant dos anys ja que els membres de cinquè de primària està previst que continuïn quan facin sisè. Els únics que no repetiran durant dos anys el seu mandat seran els nens i nenes que aquest curs fan 6è, ja que el proper curs ja faran primer d‘ESO i deixaran pas als nens i nenes que actualment cursen quart i l’any vinent seran a cinquè. El mandat dels consellers i conselleres és de dos anys amb l’objectiu que els consellers i conselleres amb experiència (l’any anterior) siguin els que guiïn en el funcionament del Consell els sis membres nous, que s’escolliran anualment durant el mes de setembre.

Qui dona suport al Consell d’Infants?

Atès que els consellers i conselleres són menors d’edat i encara no s’autogestionen, el Consell d’Infants compta amb la participació i la guia de dues persones adultes: d’una banda, la tècnica de joventut i, de l’altra, la regidora d’educació. Així, la planificació de les reunions va a càrrec seu. Tot i això, durant les sessions amb els nens i nenes es potencia que siguin ells els qui s’organitzin i prenguin les decisions que cal prendre a cada moment.

Darrera actualització: 18.08.2022 | 14:44
Darrera actualització: 18.08.2022 | 14:44