Instal·lació de plaques fotovoltaiques al dipòsit de Vilalleons

Dijous, 19 de gener de 2023 a les 08:00

Els dipòsits d'aigua municipal necessiten corrent elèctrica pel sistema de cloració, que garanteix les condicions necessàries per potabilitzar l'aigua. Atesa la complexitat i cost de reparar la línia elèctrica existent i de la potència instal·lada al dipòsit de la Sala, que dona aigua al nucli de Vilalleons, s’ha instal·lat un kit de plaques fotovoltaiques al sostre del mateix dipòsit. Les plaques subministraran corrent elèctrica a unes bateries de 12 Vcc d’entre 175-200 Ah aproximadament.

Les plaques s’han col·locat directament sobre el dipòsit i ha estat necessària la tala d’algun arbre per tal d’aprofitar el màxim l’energia solar. Per al sistema de cloració s’ha canviat l’analitzador de clor lliure així com la bomba dosificadora per tal d’instal·lar un sistema que s’alimenti a 12 Vcc., amb un analitzador del nivell de clor en continu. El dipòsit de clor es manté però s’afegirà un nou tanc de 100 l per recuperar l’aigua analitzada i retornar-la cap al dipòsit mitjançant una bomba, d’aquesta manera s’evitarà abocar l’aigua analitzada al medi natural tal i com es fa ara. Aquests nous equips s’han instal·lat en els mateixos compartiments de la caseta. El següent pas per millorar aquesta infraestructura serà la reparació del coronament del dipòsit i la impermeabilització de la coberta.

El temps que ha durat la instal·lació d’aquests equips s’ha hagut d’aturar la pujada d’aigua des del pou ja que no es podia clorar, i ha fet falta omplir-lo amb camions cisterna per no deixar la població sense aigua.

Properament es farà la mateixa actuació al dipòsit de Puig-l’agulla, tot i que aquí l’aigua ja hi arriba clorada des del dipòsit de la Sala, però és necessari fer un procés de recloració per garantir els nivells adequats de clor.

Darrera actualització: 19.01.2023 | 14:35