Inici d’obres del nou tram d’itinerari de vianants i bicis a la BV-5202

Dimecres, 23 de febrer de 2022 a les 10:00

La Diputació de Barcelona inicia la setmana vinent les obres de construcció del nou tram de l’itinerari de vianants i bicicletes a la carretera BV-5202 cap Vilalleons, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta. L’itinerari, de 382 metres de longitud i amb una passera sobre la C-25, té un pressupost de 521.946 euros i un termini d’execució de set mesos.

L’actuació té per finalitat millorar la seguretat viària en aquest tram de la carretera BV-5202 amb la construcció d’un itinerari de vianants adjacent al marge esquerre protegit mitjançant barreres de seguretat i eliminant la cohabitació que es produeix en l’actualitat entre el trànsit rodat i el trànsit de vianants.

Les obres inclouen un itinerari de vianants de tres metres d’amplada lliure amb paviment de formigó, la col·locació d’una passera metàl·lica de 32 metres de llum i 3.40 metres d’ample sobre la C-25, la implantació d’una barrera de contenció mixta de fusta-acer entre la calçada i l’itinerari per segregar els fluxos, a més de la recollida de les aigües pluvials de l’itinerari i el marge esquerre amb una cuneta triangular d’1,10 metres d’ample, a més d’altres mesures correctores com hidrosembra i reposició de l’arbrat afectat.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 3 “Salut i benestar” i 9 “Indústria, innovació i infraestructures”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Darrera actualització: 24.02.2022 | 14:59