L'Ajuntament inicia el tràmit per obrir l'Avinguda de Sant Llorenç a l'altura del Tennis

Dimecres, 30 de març de 2022 a les 09:00

El dilluns passat dia 28 de març el Ple municipal va aprovar iniciar el tràmit per obrir l'Avinguda de Sant Llorenç a l'altura del Tennis. La urbanització d'aquesta zona és del tot necessària tal com ha posat en relleu l'estudi de mobilitat. També és una llarga reivindicació per part dels veïns. Fins ara no hi ha hagut entesa entre els propietaris privats per tirar endavant aquest projecte.

S'ha modificat la modalitat del sistema d'actuació urbanística del Pla de Millora Urbana 3 Avinguda de Sant Llorenç, passant del sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica a la modalitat de cooperació.

Segons el POUM, pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Julià, l'obertura de l'avinguda Sant Llorenç, entre el Carrer Ramon Llull i les instal·lacions del club de tennis estava prevista a través del desenvolupament d'una figura urbanística, el Pla de Millora 3 Av. Sant Llorenç.

L'agenda del POUM havia previst el desenvolupament d'aquest planejament durant el primer i segon sexenni des de la seva aprovació definitiva, per tant, el període d'inici d'expedient per part dels propietaris s'ha esgotat.

El canvi de modalitat de compensació bàsica a  cooperació significa entre d'altres que l'ajuntament passa a tenir la iniciativa en la gestió del planejament, fet que abans tenien els propietaris del PMU3.

Els motius pels quals l'Ajuntament ha decidit modificar el sistema de gestió a cooperació són entre d'altres perquè un cop esgotat el termini que marcava l'agenda del POUM la iniciativa privada no ho ha tirat endavant el planejament i perquè el nou Estudi de Mobilitat urbana i sostenible EMUS de Sant Julià estableix com a via primària i prioritària que l'Avinguda Sant Llorenç tingui continuïtat en aquest punt.

A partir d'ara es sotmet a informació pública l'acord del Ple durant un període d'un mes i es dona audiència a totes les parts interessades.

Darrera actualització: 31.03.2022 | 13:35

Imatges