Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Per conèixer tot el registre de contractes de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta consulteu aquí

Darrera actualització: 14.02.2023 | 14:51
Darrera actualització: 14.02.2023 | 14:51