Serveis

 • Saló Catalunya Reserva d'equipaments municipals

  L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té a disposició de les entitats del poble els següents equipaments municipals per actes, assajos, reunions, exposicions, etc.: el Saló Catalunya, l’Aula de Cultura i la Sala de conferències del Pavelló municipal.

 • Gimnàs Fitpauness Gimnàs Fitpauness

  Fitpauness, és un gimnàs situat al pavelló Municipal de Sant Julià de Vilatorta, on s’hi ofereix la possibilitat de realitzar exercici físic, de forma adequada, controlada i assessorada per professionals del món de l’activitat física i de l’esport.

  Al gimnàs Fitpauness treballem per oferir als usuaris un conjunt integral de serveis que els permetin gaudir d'una millor qualitat de vida. El nostre compromís de qualitat consisteix a oferir de forma constant la màxima qualitat de servei a preus competitius, ja que comptem amb les instal·lacions més avançades i amb un equip qualificat de professionals.

 • Consultori local Consultori local

  Horari: Dilluns, dimarts i dijous  de 8 a 15h, dimecres de 15.30 a 20h i divendres de 10.30 a 15h. Telèfon: 93 812 22 33

 • Servei de vigilància municipal Servei de vigilància municipal

  El despatx dels servei de vigilància municipal es troba situat a l'edifici de l'Ajuntament, Plaça de l'U d'octubre, 1. Entrada pel carrer Sant Roc. El telèfon de contacte és el 665 76 77 93. El seu horari és de 8.30 a 20.30 en dies laborables i dissabtes de 10.30 a 20.30h. Horari modificable segons necessitats del servei.

 • Llar d'infants Patuleia Llar d'infants Patuleia

  La llar d'infants Patuleia està situada al carrer Montseny, 27-29

  Telèfon: 93 888 83 31
  Correu electrònic: a8060381@xtec.cat

 • Espai Activa't Centre de Serveis - Espai Activa't (Centre de Dia)

  El Centre de Serveis -Espai Activa’t (Centre de Dia)- és un servei assistencial municipal que ofereix en horari diürn una atenció integral i individualitzada per a persones grans amb l’objectiu de millorar o mantenir el grau d’autonomia, ajudant-la a gaudir del seu temps lliure i donar suport a la família o als seus cuidadors.

 • serveis socials Cartera de Serveis Socials de Sant Julià de Vilatorta

  La Cartera de serveis socials determina el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i és l'instrument que assegura l'accés a les prestacions garantides de la població que les necessita.

 • onaigua Servei de subministrament d'aigua

  ONAIGUA

  El dia 1 d’abril de 2022 es va produir un canvi de gestor en el servei de subministrament d’aigua al municipi. A partir d’aquest moment, l’empresa ONAIGUA passarà a gestionar l’aigua en baixa a la nostra localitat.

  ONAIGUA és una empresa pública de nova creació del Consell Comarcal d’Osona que realitzarà una gestió pública, mancomunada, eficient i més democràtica d’un servei bàsic com és l’aigua. Aquesta empresa pública va néixer a petició dels Ajuntaments de la comarca que reclamen que la gestió i el control de l’aigua es realitzi de forma pública i directa. Gràcies a l’esforç del Consell Comarcal d’Osona i dels Ajuntaments avui aquesta petició és ja una realitat. Després d’un llarg camí, finalment aquest mes d’abril ONAIGUA començarà a donar servei a sis municipis d’Osona.

 • Servei de WiFi públic a Sant Julià de Vilatorta Servei de WiFi públic a Sant Julià de Vilatorta

  Els següents equipaments i espais municipals disposen de wifi públic:  el camp de futbol, el recinte poliesportiu, les piscines, l’skatepark, la plaça Major, la plaça de Catalunya, Vilalleons i una  zona del parc de les Set Fonts.

 • piscina municipal Piscina municipal

  Les piscines municipals obriran les seves portes de juny a setembre (dates per confirmar). cada dia de 10 a 20 h. Cal fer l'abonament a les oficines municipals. Recordeu que cal portar el DNI, una fotografia de carnet, en cas de discapacitació o família nombrosa el carnet original i vigent i que s'ha de pagar en efectiu. Té wifi públic.

 • Mostra de padró antic Padró

  El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la formació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d'un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades.

  Compromís de qualitat:

  Quan hi ha una sol·licitud d'empadronament el ciutadans tenen el dret:

  • A ser atesos amb celeritat i eficiència.
  • A obtenir informació i orientació sobre els procediment que volen iniciar i la documentació requerida.
  • A conèixer, en tot moment, l’estat de la tramitació dels seus procediment.
  • A obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la juntament
  • amb els originals.
  • A ser empadronats al municipi si presenten correctament tots els documents requerits.
 • Identitat digital IdCAT

  L’IdCAT és un identificador digital emès per l’Agència Catalana de Certificació - CATCert que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes. L'Ajuntament de Sant Julià incrementa la seva oferta de tràmits telemàtics a la seva pàgina web, alguns dels quals necessiten acreditar-se amb l'IdCat. 

 • Servei Local d’Ocupació Servei Local d’Ocupació

  El Servei Local d’Ocupació és un servei públic gratuït que t’ofereix suport i assessorament per aconseguir un lloc de treball.

  Per beneficiar-te dels serveis, només cal que t’informis al Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Vic. A partir d’aquest moment et donaran dia i hora per fer una entrevista ocupacional i se t’assignarà un/a orientador/a laboral que et prestarà un suport especialitzat i una atenció individualitzada.

 • Normes recollida 1 Recollida de residus

  El sistema porta a porta ja funciona plenament integrat al municipi i l'evolució és molt satisfactòria. Encoratgem a tothom a seguir aquesta evolució tan positiva. Recordeu que per qualsevol dubte sobre el funcionament del sistema us podeu adreçar a l'Ajuntament, a al regidora de Medi Ambient, Gleva Juvanteny, que us atendrà telefònicament o presencialment. 

 • Arxiu municipal Servei d'arxiu municipal

  El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta és el servei de l’Ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com als externs.

 • Biblioteca municipal Anton Carrera Biblioteca municipal Anton Carrera

  La biblioteca Anton Carrera de Sant Julià de Vilatorta és de titularitat municipal, forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals -XBM- (bibliotecavirtual.diba.cat) i funciona a través d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

Darrera actualització: 12.12.2013 | 17:29
Darrera actualització: 12.12.2013 | 17:29