Convocatòries de personal

Convocatòries de personal

En aquest apartat hi trobareu totes les convocatòries d'oferta d'ocupació pública vigents, així com les bases específiques reguladores de les mateixes. 

Actualment hi ha oberta la convocatòria dels processos selectius per cobrir dues places destinades al nou equipament de la biblioteca de Sant Julià de Vilatorta. 

La setmana passada va finalitzar el termini per presentar sol·licituds en els processos selectius per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca a jornada completa i una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca a jornada parcial. D’acord amb les bases de les convocatòries, les persones que no hagin acreditat el nivell de català exigit a la convocatòria (C1) hauran de realitzar la prova de català que està previst fer el dimecres 28 de febrer a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

La llista de persones que hauran de realitzar la prova de català així com la relació de persones admeses i excloses i les dates de les proves teòrica i pràctica dels esmentats processos selectius es publicaran el proper dilluns 26 de febrer a la web de l’Ajuntament i a l’e-tauler.

Documents

Anunci de la puntuació final del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca a jornada complerta
296,81KB
Anunci de la puntuació final del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca a jornada parcial
288,5KB
Anunci resultats prova català TAB jornada complerta
216,46KB
Anunci resultats prova català TAB jornada parcial
216,82KB
Decret admesos i exclosos - TAB jornada parcial
237,22KB
Decret admesos i exclosos - TAB jornada completa
239,7KB
Bases convocatòria tècnic/a auxiliar de biblioteques a jornada completa
404,34KB
Bases convocatòria tècnic/a auxiliar de biblioteques a jornada parcial
404,42KB
Instància pels processos selectius de tècnic/a auxiliar de biblioteques
416,34KB
LListat d'admesos i exclosos a la plaça d'arquitecte/a municipal
220,35KB
LListat d'admesos i exclosos a la plaça d'enginyer/a municipal
218,68KB
Bases per a la creació amb caràcter urgent d’una borsa de treball de la categoria de conserge
309,6KB
Anunci convocatòria plaça arquitecte/a i enginyer/a
502,1KB
Bases per a la convocatòria de concurs-oposició per la plaça d’arquitecte/a municipal
463,99KB
Bases per a la convocatòria de concurs-oposició per la plaça d’enginyer/a municipal
468,41KB
Anunci de la puntuació final de les persones aspirants a dues places de peó de brigada
318,36KB
Anunci de la puntuació final del procés selectiu d'estabilització de tres places de peó de la brigada
317,25KB
Anunci de la puntuacio final dels aspirants a la plaça d'auxiliar administrativa
317,51KB
Anunci de la puntuació final de les persones aspirants a una plaça d'auxiliar de comunicació (jornada completa)
319,3KB
Anunci de la puntuació final de les persones aspirants a la plaça d'auxiliar de comuniciació (Jornada parcial)
319,88KB
Anunci de la Puntuació final procés estabilització plaça de conserge
316,07KB
Decret admesos i exclosos plaça de conserge
117,37KB
Decret d'admesos i exclosos plaça auxiliar administrativa
120,86KB
Decret admesos i exclosos 3 places de peó de brigada
120,79KB
Decret admesos i exclosos 2 places peó de brigada
121,48KB
Decret admesos i exclosos plaça auxiliar de comunicació (jornada parcial)
121,44KB
Decret admesos i exclosos plaça d'auxiliar de comunicació
163,51KB
ANUNCI DOGC de les convocatòries dels processos d'estabilització de l'any 2022
502,59KB
Bases de la convocatòria de tres places de peó
473,24KB
Bases de la convocatòria d'una plaça de conserge
473,07KB
Bases de la convocatòria de dues places de peó concurs oposició
475,89KB
Bases de la convocatòria d'una plaça auxiliar administrativa
461,87KB
Bases de la convocatòria d'una plaça d'auxiliar de comunicació jornada parcial
487,43KB
Bases de la convocatòria d'una plaça d'auxiliar de comunicació
486,56KB

Enllaços