Normativa / Ordenances generals

Normativa de caràcter general i fiscal de l'Ajuntament i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents.