Pressupost de l'any en curs

Pressupost de l'any en curs

Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Al portal de transparència de l'Ajuntament pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.