Espai Natural Guilleries-Savassona

L'Espai Natural Guilleries-Savassona disposa de 1.226 espècies de flora

L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona disposa d'un estudi complet sobre la seva flora, el que ha permès reconèixer-hi un total de 1.226 d'espècies, de les quals 144 són considerades com a rares o endèmiques i 127 introduïdes. D'entre aquestes espècies al·lòctones, 18 estan considerades com a potencialment transformadores de l'hàbitat natural.

L'estudi s'ha desenvolupat al llarg de vuit anys, per part d'un equip integrat per Aaron Pérez-Haase, Arnau Mercadé, Efrem Batriu i J.M. Blanco-Moreno, ha anat dreçant un catàleg florístic que recull una gran quantitat d'espècies de plantes. Per a cada espècie se'n donen diversos detalls, com la seva distribució o la seva abundància dins l'Espai Natural.

La majoria de les espècies reportades són noves citacions per a l'Espai Natural, que ara es compta entre els pocs espais naturals de la Diputació de Barcelona que disposen d'una llista actualitzada de la seva flora vascular. D'entre les 1.226 espècies totals, els investigadors en destaquen les que tenen interès corològic, és a dir, que sovint troben el seu límit de distribució a Catalunya en una localitat dins l'Espai Natural, com són Carex viridula, Melica nutans o Trifolium aureum.

També són importants les espècies endèmiques de Catalunya, és a dir, aquelles que tenen una àrea de distribució molt restringida, entre les quals destaquen Allium pyrenaicum, Cardamine amara subsp. olotensis i Saxifraga vayredana. A part d'aquestes, altres 94 espècies del catàleg són molt rares a Catalunya o bé al nord-est de Catalunya. En total, es cataloguen 144 espècies d'interès o amb elevat valor patrimonial.

A part de les espècies, els botànics destaquen que cal conservar espais naturals oberts, com ara prats i camps de conreu, ja que aquests allotgen gran part de la riquesa florística de la zona i actualment es troben en franca regressió. Les principals amenaces d'aquests tipus d'hàbitats són l'emmatament, la pastura intensiva bovina i concretament al sector granític de les Guilleries, les plantacions d'arbres. Una menció especial mereixen els prats humits del pla de Vilanova de Sau, ja que el futur d'aquest hàbitat, que allotja un flora rara i singular, depèn exclusivament de la continuïtat en la gestió que s'ha fet fins ara. En aquest cas, els investigadors recomanem fortament que s'encoratgi el manteniment d'aquests prats i s'avaluï amb cura qualsevol canvi de gestió.
També requereixen una atenció especial les 127 espècies de plantes introduïdes ja que poden potencialment posar en risc els valors naturals de l'Espai. 

Aquestes espècies sembla que majoritàriament haurien penetrat a través de les carreteres, especialment l'Eix Transversal, o gràcies als espais gairebé nus dels marges dels embassaments de Sau i Susqueda. De tota manera, les espècies al·lòctones potencialment més agressives es poden reduir a 18. Sobre aquestes, els botànics recomanen fer un seguiment acurat per poder apreciar el paper que juguen com a transformadores dels hàbitats naturals. Per més informació sobre l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona cliqueu aquí

Darrera actualització: 04.12.2014 | 06:05
Darrera actualització: 04.12.2014 | 06:05